Diensten

Een laatste keer afscheid nemen… hoe doet u dat?

Soms gebeurt het heel spontaan. Vaak is men onwennig. Wij vangen u graag op. Onze kennis en ervaring biedt u enorm veel steun in deze korte periode tussen het overlijden en de uitvaart. U geniet van rust, overzicht en sereniteit. Zo kan u uw laatste afscheid persoonlijk invullen. Zo neemt u afscheid op de wijze die bij u en de overledene past. En wees gerust, een laatste afscheid kan een warme, mooie herinnering worden.

 

Wij helpen u graag verder met al uw vragen betreffende:

Begrafenis   -   Crematie    -   Laatste wilsbeschikking   -   Nalatenschap   -  Erfrechtverklaring    -   Schenking lichaam aan de wetenschap


Begraven 

Voor velen is het duidelijk, ze willen begraven of gecremeerd worden. Anderen denken er helemaal niet over na. Toch is het een belangrijke keuze. Een keuze die u voor uzelf maakt of voor uw geliefde moet maken.


Moeder Aarde

Het graf wordt vaak gezien als een ‘natuurlijke’ bestemming na het leven. Het lichaam keert terug naar ‘Moeder aarde’. Nabestaanden beschikken over een fysieke plaats waar ze naartoe kunnen gaan. Vaak biedt een graf ook troost. Geliefden verzorgen het, leggen er bloemen neer, praten tegen de overledene of komen er tot rust.

Hier ontdekt u de kostprijs voor een grafvergunning in de stad Oostende.

Cremeren 

Een crematie gebeurt meestal na de kerkdienst. Wij stellen dan ook alles in het werk om de dienst in het crematorium zo aansluitend mogelijk te laten plaatsvinden.

Of u kan de afscheidsdienst in het crematorium zelf houden. Samen stellen we dan een gepast draaiboek op. U kiest alle teksten en muziek naar eigen believen of u kan hiervoor een beroep doen op ons.


Uitstrooien of urne

Bij crematie heeft u de keuze: strooit u de as van uw geliefde uit op een strooiweide of plaatst u een asurne in een kleine grafsteen?

De laatste wilsbeschikking 

Wilt u zelf alles vastleggen in verband met uw begrafenis? Dan kan u dat doen in een wilsbeschikking. Zo bent u zeker dat wat u wenst zal gebeuren en ontlast u tegelijk uw nabestaanden.

Hoe gaat u te werk?

Deze laatste wilsbeschikking moet op een officieel formulier vastgelegd worden. Dat document haalt u bij uw stad of gemeente. U vult het zorgvuldig en bezorgt het terug aan uw stad of gemeente. Zij registeren het document in het ‘Centraal Register van Laatste Wilsbeschikking’.

Wat legt u vast?

In deze laatste wilsbeschikking vermeldt u duidelijk hoe u uw leven wil beëindigen. Verkiest u palliatieve zorgen, wenst u thuis te overlijden in aanwezigheid van familie, wenst u euthanasie,…? Daarna beschrijft u ook hoe u begraven wilt worden. Gaat uw voorkeur uit naar crematie of begraven? Eventueel kan u ook teksten en een muziekkeuze opgeven. U maakt het zo uitgebreid als u zelf wil.

Wat u hierin vastlegt, zal gebeuren want niemand kan zich tegen een laatste wilsbeschikking verzetten.

Naast de stad of gemeente kan u ook uw laatste wil laten vastleggen bij een notaris of begrafenisondernemer.
 

Nalatenschap 

U heeft de belangrijkste formaliteiten vervuld en de uitvaartdienst is voorbij. Als dichte familie bent u ook betrokken bij de nalatenschap van uw geliefde.

Is er een huis, zijn er meubelen, een zaak of centen? Misschien had de overledene schulden… In elk van deze gevallen moet u als nabestaande dit beheren. Maar de successiewetgeving is best ingewikkeld.

Laat u hiervoor bijstaan door een notaris. Ook kan u bij een consulent ‘aangifte van nalatenschap’ terecht.


Erfrechtverklaring 

Bij een overlijden worden de banktegoeden van de overledene (de bankrekeningen en de kluizen) geblokkeerd door de bankinstelling. Dit wordt gedaan omdat op het moment van overlijden moet onderzocht worden wie de erfgenamen zijn. De gehuwde of wettelijk samenwonende partner van de overledene kan wel de helft van het bedrag dat op alle rekeningen staat (begrensd tot 5.000,00 €) opvragen zonder attest. Soms zal de bank toelaten om een deel van deze rekening te gebruiken om bijvoorbeeld de begrafenisonkosten te kunnen betalen. In sommige gevallen zal dit niet volstaat en kan het een probleem zijn dat deze rekeningen niet meer beschikbaar zijn voor de erfgenamen.

Zij kunnen de rekeningen meteen laten deblokkeren bij de bank op vertoon van een akte van erfopvolging dat opgemaakt wordt door de notaris of door een attest van erfopvolging te tonen. Dit attest van erfopvolging is een document dat de ontvanger van het registratiekantoor gratis aflevert. Het is wel aan enkele voorwaarden verbonden. Zo moet de erfenis volledig geregeld worden volgens de wettelijke erfopvolging die beschreven wordt in het Burgerlijk Wetboek. 
Als er een testament of een ander document met een laatste wilsbeschikking bestaat, kan de ontvanger geen attest van erfopvolging afleveren.Dan is een akte van erfopvolging vereist die wordt opgemaakt door een notaris. Hier zijn kosten aan verbonden: de registratierechten (50,00 €), de rechten op geschriften (7,50 €) en uiteraard het ereloon en de aktekosten van de notaris. 
Een attest van erfopvolging heeft u binnen ongeveer vier weken, een akte van erfopvolging kan in principe iets sneller afgeleverd worden maar ook hier moet de notaris wachten op documenten van verschillende administraties. Dit zal minimum 12 dagen duren.

In beide gevallen zal de notaris of de ontvanger van het registratiekantoor de belastingadministratie en de sociale administratie contacteren om na te gaan of de overledene of de erfgenamen bepaalde schulden hebben. De attesten om de bankrekeningen vrij te geven, kunnen pas afgeleverd worden als er ofwel geen schulden zijn ofwel dat alle schulden betaald werden.

Een derde optie is dat alle erfgenamen akkoord gaan om deze schulden te betalen met de banktegoeden van de overledene en dat de rekeningen daarna worden vrijgegeven. Met de akte of het attest van erfopvolging, zal de bank de tegoeden kunnen vrijgeven. Hierbij moeten wel alle erfgenamen aanwezig zijn of moeten er de nodige volmachten gegeven worden. Een "verklaring van erfrecht" of een "akte van bekendheid" zijn geen geldige documenten om rekeningen te deblokkeren


Leven na de dood

Soms kiezen mensen er bewust voor om hun lichaam na het overlijden ter beschikking te stellen van de wetenschap. Het is mede dankzij dit feit dat de geneeskunde vandaag zo ver staat. 

Waarvoor wordt het lichaam gebruikt?

Hoofdzakelijk wordt het lichaam geschonken aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Het is voor die studenten heel belangrijk om hun vak en de praktijk perfect onder de knie te krijgen.
Daarnaast maken ook chirurgen gebruik van het lichaam. Zo kunnen ze nieuwe technieken aanleren.

Als derde optie is er het wetenschappelijk onderzoek. Een menselijk lichaam kan voor een belangrijke doorbraak zorgen.
U merkt het, ook na uw dood kan u best nog veel betekenen. Misschien redt u dankzij uw lichaam wel meerdere levens… 

Hoe maakt u uw schenking van uw lichaam officieel?

Schrijf uw wens eigenhandig neer in een gedateerd en door u ondertekend testament. Hier

vindt u zo’n voorbeeld van testament: administratie - wilsbeschikking

Heeft u nog vragen? Contacteer ons gerust, wij helpen u graag verder.