Wat bij overlijden?


Wat te doen bij een (plots) overlijden?

Soms komt een overlijden zo plots dat u totaal niet weet wat te doen.

Contacteer ons gerust op het nummer 059 44 80 84.

Wij komen bij u langs, begeleiden u en nemen onmiddellijk de grootste zorgen uit uw handen.

Wie brengt u verder op de hoogte?

  • Bel uw huisarts, hij stelt het overlijden vast en vult de nodige documenten in. 
    Wij hebben deze papieren nodig zodat we de overledene kunnen en mogen vervoeren.
  • Verwittig familieleden of hechte vrienden. 
    Ook zij zullen waarschijnlijk in de woning van de overledene nog afscheid willen nemen.
  • Later brengt u ook de mutualiteit, werkgever, kinderbijslag of pensioendienst op de hoogte.
  • Ook de notaris brengt u het nieuws.

Waarom de notaris?
U brengt ook uw notaris op de hoogte van het overlijden. Hij of zij gaat namelijk na of er een testament bestaat. Op die manier kan hij/zij alle erfgenamen informeren. Daarnaast krijgt u er uitgebreide informatie over uw rechten en plichten en kan u de erfenis aanvaarden of weigeren.

Wat legt u voor ons klaar?

  • Geschikte kledij van en voor de overledene.
  • De identiteitskaart, het rijbewijs en trouwboekje.